ราศีดวงเฮงยืนหนึ่ง หลังดาวอาทิตย์ยกย้าย

สวดมนต์บทโมรปริตร เพื่อป้องกันภั ยทั้งปวง
เฮงยืนหนึ่งเรื่องโชคลาก ผู้ชายจะเด่นกว่าผู้หญิงเล็กน้อย

ช่วงนี้ระวั งวุ่นวายใจกับเรื่องเอกสา รสัญญา ไปทำบุญบริจาคค่าไฟ เติมน้ำมันตะเกียง ถวายหลอดไฟ เทียนไข

ราศีกุมภ์

สวดมนต์บทเมตตปริตร เพื่อเสริมเมตตา กัลย าณมิตร

เฮงยืนหนึ่งด้านการศึกษา สอบแข่งขัน งานสาธารณสุข

และหลังจากนี้สิ่งที่คิดไว้ จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

ทำบุญการศึกษากับเด็กด้อยโอกาส หรือพิมพ์ข้อความธรรมะเป็นเล่ม หรือลงใน Social media
ราศีพิจิก

ไหว้ขอพรองค์เทพเจ้ากวนอู เพื่อเสริมชัยชนะ ความสำเร็จ

เฮงยืนหนึ่งเรื่องการเงิน การติดต่อสื่อส าร การเดินทางและงานด้านราชการ

ช่วงนี้ต้องระวั งสุขภาพร่างกายให้ดี

ทำบุญบริจากกับ ร.พ. ที่ดูแลรักษาทหาร ตำรวจต่างๆ

ราศีพฤษภ

สวดมนต์บทอกยปริตร เพื่อให้ อ ภั ย ต่อกันและป้องกันสิ่งไม่ดี

เฮงยืนหนึ่ง ธุรกิจก่อสร้าง สินค้าฮาร์ดแวร์ งานที่ต้องดูแลบริการลูกค้า หาโอกาสทำบุญกับสัตว์ ปล่อยปลา โค กระบือ

ราศีมังกร

ไปถวายสังฆทาน ช่วยคนที่เดือดร้อน หรือทำบุญกับมูลนิธิฯ

ไหว้ขอพรองค์เทพเจ้ากวนอู เพื่อเสริมชัยชนะ ความสำเร็จ

เฮงยืนหนึ่งเรื่องการเงิน การติดต่อสื่อส าร การเดินทางและงานด้านราชการ

ช่วงนี้ต้องระวั งสุขภาพร่างกายให้ดี

ทำบุญบริจากกับ ร.พ. ที่ดูแลรักษาทหาร ตำรวจต่างๆ

ราศีพฤษภ

สวดมนต์บทอกยปริตร เพื่อให้ อ ภั ย ต่อกันและป้องกันสิ่งไม่ดี

เฮงยืนหนึ่ง ธุรกิจก่อสร้าง สินค้าฮาร์ดแวร์ งานที่ต้องดูแลบริการลูกค้า หาโอกาสทำบุญกับสัตว์ ปล่อยปลา โค กระบือ

ราศีมังกร

ไปถวายสังฆทาน ช่วยคนที่เดือดร้อน หรือทำบุญกับมูลนิธิฯ

ไหว้ขอพรองค์เทพเจ้ากวนอู เพื่อเสริมชัยชนะ ความสำเร็จ

เฮงยืนหนึ่งเรื่องการเงิน การติดต่อสื่อส าร การเดินทางและงานด้านราชการ

ช่วงนี้ต้องระวั งสุขภาพร่างกายให้ดี

ทำบุญบริจากกับ ร.พ. ที่ดูแลรักษาทหาร ตำรวจต่างๆ

ราศีพฤษภ

สวดมนต์บทอกยปริตร เพื่อให้ อ ภั ย ต่อกันและป้องกันสิ่งไม่ดี

เฮงยืนหนึ่ง ธุรกิจก่อสร้าง สินค้าฮาร์ดแวร์ งานที่ต้องดูแลบริการลูกค้า หาโอกาสทำบุญกับสัตว์ ปล่อยปลา โค กระบือ

ราศีมังกร

ไปถวายสังฆทาน ช่วยคนที่เดือดร้อน หรือทำบุญกับมูลนิธิฯ